Cari Yönetimde Başarı İçin 7 Adım: İşletmenizi Güvende Tutun

Cari yönetim, finans ve muhasebe alanlarında karşılaşılan bir terimdir ve işletmelerin günlük finansal işlemlerini, varlıklarını ve borçlarını etkin bir şekilde yönetebilmelerini sağlar. 

Bu önemli yönetim süreci, likidite sağlamak, alacak ve borçlarını dengede tutmak, etkili bir nakit akışını sürdürmek ve işletmenin finansal sağlığını korumak gibi amaçlar ile gerçekleştirilir.  

İşletmelerin müşteri ve tedarikçileri ile arasındaki tüm süreçler ve işlemler, cari hesap olarak adlandırılan bir hesapta toplanır. Bundan dolayı sürekli ticari faaliyet içerisinde olan işletmeler için cari hesap yönetiminin doğru ve etkin biçimde yapılması büyük önem taşır.

Cari Yönetim Nedir?Cari Yönetim Nedir

Cari yönetim, finans ve muhasebe alanlarında sıklıkla kullanılan bir terimdir ve bir işletmenin günlük finansal işlemlerini, varlıklarını ve borçlarını yönetme süreçlerine karşılık gelir.  

Bu süreç, işletmenin likiditesini sağlamak, alacak ve borçlarını dengelemek, etkili bir nakit akışını sürdürmek ve genel olarak finansal sağlığı korumak amacıyla gerçekleştirilir. 

İşletmelerin müşteri ve tedarikçileri ile arasındaki tüm süreçler ve işlemler cari hesap olarak adlandırılayn bir hesapta toplanır. Sürekli olarak ticari faaliyet ve ilişki içerisinde olan işletmeler için cari hesap yönetimi büyük öneme sahiptir. 

Cari hesap takibi, mal ve hizmet alışverişinde bulunan tarafların bu döngüyü kayıt altına alması ve ödemeleri raporlayarak kayıt altına almasıdır. Cari hesap takibi, iki işletme arasında olduğu gibi işletme ve kişi arasında da yapılabilir.

Borç ve alacak ilişkisinde sürekli olarak değişiklikler olabileceğinden dolayı taraflar arasındaki ticari faaliyet ve ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi adına cari hesap takibinin yapılması ve doğru şekilde yürütülmesi önem taşıyor. 

Bu noktada işletmelerin geçmişe bilgi ve evrakları, muhasebe birimi tarafından kayıt alınır ve saklanır.  

Cari hesap takibi ve yönetimi ise sadece geçmiş dönem bilgilerinin değil güncel bilgi takibinin de gerçekleştirilmesini sağlar. Bu anlamda güncel bilgi takibinin yapılması, cari hesap yönetiminin önemini artırır.

Cari Yönetim İşletmeler için Neden Önemlidir?

Cari yönetim sayesinde işletmeler, borçlarını ve alacaklarını ayrıntılı şekilde görüntüleyebilir. İşletme raporları bu verilerden yararlanılarak hazırlanabilir, olası sorun ve beklenmeyen durumlarda daha kolay uzlaşma sağlanıp sonuç odaklı kararlar alınabilir. 

Etkili bir cari yönetim ile ekonomik planlar kolaylıkla düzenlenebilir. Geçmiş dönemlere ait verilerine ulaşılması mümkün olurken işletmenin güncel durumuna yönelik bilgilere ulaşılabilir. 

İş süreçlerinin kesintisiz biçimde sürdürülmesi işletmeler için kritik önem taşır. Bundan dolayı, genel bir işleyiş planının hazırlanabilmesi adına işletmeye verilerin yönetimi verimli ve doğru şekilde yapılmalıdır. 

Finansal faaliyetlerin takibinin yapılmadığı takdirde işletmeler ciddi sorunlar ile karşı karşıya kalabilir. Ödemelerin zamanında yapılmaması ve alacakların birikmesi gibi durumlarda işletmeler büyük zorlukla karşılaşabilir. 

Bu anlamda cari yönetim ve hesap takibi, işletmelerin alacak ve borçlarını düzenli olarak takip etmesini, işletme bakiyesinin takibinin yapılmasını sağlar. Böylelikle nakit akışı yönetimleri kolaylıkla sürdürülebilir. 

Ödemelerde yaşanabilecek aksaklık gibi durumlar tespit edilebilir, ayrıca ödeme zamanının bilinmesi işletmenin işleyişi ve yapılacak diğer harcamaların planlanması konusunda yararlı olabilir. 

Ayrıca işletmeler, devam eden ve sürekliliği bulunan bir ticari döngüde bulunuyorsa karşılıklı cari hesap sözleşmesine geçebilir. Böylelikle, iki işletmenin alacak ve borçlarını kayıt altına alması ve bu tutarları tek tek tahsil etmek yerine hesaplayarak istemesi sağlanır.

İşletmelerin Cari Yönetimi Gerçekleştirmek için Kullanabileceği 7 Stratejiİşletmelerin Cari Yönetimi Gerçekleştirmek için Kullanabileceği 7 Strateji

1.Muhasebe Yazılımlarının Kullanımı ile Cari Raporlama

İşletmeler, muhasebe programları kullanarak tüm finansal faaliyetlerini kayıt altına alarak raporlama olanağına sahiptir. Alabilecekleri ayrıntılı veya işletmeye genel bakış sağlayan daha basit raporlar, gelir ve gider dengesinin sağlanmasına yardımcı olur. 

Yapılan tahsilat ve ödeme düzenlemeleri ile işletmeler finansal faaliyetlerini verimli bir biçimde yöneterek istenmeyen durumlardan kaçınabilir. 

Muhasebe programları, işletmelere müşteri ve tedarikçileri ile olan hesap ve faaliyetlerin ayrıntılı olarak raporlanmasını sağlarken ürün bazlı raporlamaların yapılmasına da olanak tanır, ayrıca çek ve senet planlamaları da kolaylıkla yönetilebilir. 

İşletmeler, kullandıkları muhasebe yazılımları ve hesap yönetimleri ile daha verimli bir çalışma olanağına sahip olurlar.

2.Gelir ve Gider Takibinin Yapılması

İşletmelerin iş süreçlerinin sürekliliği için gelir ve gider yönetimi kritik önem taşır. Bundan dolayı finansman takibi ve yönetimi doğru şekilde yapılmalıdır. 

İşletmeler, yapılan ticari faaliyetlerdeki her alış ve satış işlemlerinin ardından tahsilat ve ödemelerin takiplerinin düzenli olarak yapılmasına dikkat ederek finansal sürekliliklerini sağlayabilir ve koruyabilir. 

3.Stok Yönetim Süreçlerinin Takibi

Stok yönetimi, işletmelerin faaliyetlerini başarılı ve kesintisiz şekilde yönetebilmesi için büyük öneme sahiptir ve talep tahmini ile de yakından ilişkilidir. Doğru stok seviyelerinin belirlenmesi ve korunması, işletmelerin verimliliği ve müşteri memnuniyeti açısından son derece önemlidir.  

Bu süreçleri destekleyen SFA çözümleri, stok seviyelerinin gerçek zamanlı takibini sağlarken ve verilere dayalı olarak envanter yönetiminin etkinleştirilmesine olanak tanır. 

Stoktaki fazla veya eksik envanter miktarı en aza indirilerek işletmelerin kaynaklarını başka alanlara yönlendirebilir ve daha verimli bir şekilde çalışabilir. 

Envanter verilerinin anlık veriler baz alınarak yapılmasıyla talep değişiklikleri daha hızlı bir şekilde yanıtlanabilir. İşletmeler gelen taleplere göre stok seviyelerini ayarlayarak müşteri ihtiyaçlarını daha hızlı yanıtlayabilir. 

Bu noktada stok yönetiminin doğru şekilde yapılması, işletmelerin satış faaliyetlerini destekleme ve düzenleme anlamında cari yönetim uygulamalarını kolaylaştırır.

4.Cari Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

İşletmeler, risk yönetimi ve planlaması ile ticari faaliyetlerini sürdürürken karşılaşabilecekleri olası riskleri önceden belirleyebilir ve bu riskleri yönetmek adına etkili stratejiler planlar oluşturabilir. 

Bu anlamda cari risk yönetimi, işletmelere risk limitleri belirlemesini ve dolayısıyla bakiyelerin kontrol altına alınmasını sağlar.  

İşletmeler, her müşteri için ayrı risk tanımlamaları yürütebilir, carilerinizi yapılacak referans tanımlamaları ile eşleştirebilir. 

Risk yönetimi süreçlerinde yapılacak tanımlamalarda, risk kontrolünün hangi alanlarda yapılacağı belirlenebilir.  

Çek ve senetlerin ciro veya sahibi durumları dikkate alınarak riske olan etkisinin oranı hesaplanabilir. Ayrıca, teminatlar da risk hesabına dahil edilebilir. 

5.Finansal Analiz ve Güvenlik

Finansal analiz, işletmelerin finansal verilerine yönelik ayrıntılı bir bakış sağlar ve işletmelerin ticari performansını artırmayı hedefler. 

Satışlara yönelik tahmin ve verilerden edinilen çıkarımlar, geçmiş dönemlerdeki iş performanslarının analiz edilmesini ve gelecekte başarılı sağlanması için kullanılabilecek stratejilerin geliştirilmesine yardımcı olur.  

Daha etkili kararlar alınması için gerekli adımlar öngörülerek iş süreçleri desteklenir. 

Finansal güvenlik veya cari teminat, işletmenin finansal güvenliğinin sağlanmasını amaçlar. İşletme borçları için teminat kullanılması, finansal engeller ile karşılaşılması durumunda borç ödemelerinin güvence altına alınmasına, nakit akışı problemleri ve kriz durumlarının önlenmesine olanak tanır.

6. İş süreçlerinin Otomasyonu

Cari yönetim ve iş süreçlerinin otomasyonu, işletmelere birçok avantaj sağlar. Kararların daha hızlı alınması, işletme maliyetlerinin düşürülmesi, rekabet avantajı elde edilmesi ve yüksek müşteri memnuniyetini otomasyonun sağladığı avantajlar arasında sayabiliriz. 

İşletmeler, teknolojik gelişmeleri takip ederek cari yönetim ve iş süreçlerinin otomasyonunu sağlayan adımlar benimseyebilir, SFA araçlarının kullanımı ile daha rekabetçi bir konuma gelebilir. 

7. Cari Kartlar ve Plasiyer Uygulamaları

Cari Kartlar uygulaması ve tanımlamaları, tüm cari işlemlerini muhasebe yazılımları üzerinden yönetmek ve yürütmek isteyen işletmeler tarafından uygulanan temel bir işlemdir. 

Cari Kartlar sayesinde cari yetkililer, cari banka bilgileri, sabit bilgiler ve cari yönetime dair özel notların tanımlanması ve işletmelerin carilerine ait ayrıntılı bilgileri kontrol edebilmesi sağlanır. 

Plasiyer uygulaması, iş takibinin yanı sıra prim ve performans yönetimi için de kullanılan ve işlemlerin plasiyer detayına göre izlenmesini ve raporlamasının yapılmasını sağlayan bir uygulamadır.  

Plasiyer takibi uygulaması, satış ve siparişlerde olduğu tahsilat işlemlerinde de yapabilir. Modül bazlı parametre ile işletmeler tüm modüllerde yapılan işlemlerde plasiyer takibini gerçekleştirilebilir. 

Octapull SFA ile Cari Yönetim

Octapull SFA, Cari Uygulaması ile işletmelerin cari yönetimini daha verimli ve etkili bir hale getirerek cari kartlarının kontrolünü kolaylaştırıyor.  

Mobil saha temsilcilerinin detaylı cari kart işlemler ve özel fiyatlandırmalara kadar geniş bir yelpazede işlem yapma olanağı tanıyor. Finansal kontrolü sağlayarak cari bakiyeleri ve hareketlerinin takibi kolaylıkla yapılabiliyor. 

Mevcut cari kartları ayrıntılı bir şekilde görüntülenerek cariye ait birkaç bilgiye tek bir kart üzerinden kolayca ulaşılabiliyor. 

Dosya, notlar ve ek bilgiler ekleme, hesap düzenleme, yetkilileri belirleme gibi ayrıntılı kart işlemleri hızlıca yapılabiliyor. Hareket kapatma ve transfer özelliği ile cari hareketleri daha etkin bir şekilde yönetilebiliyor. 

Plasiyer frekans, rut tanımları ve planlamaları gibi yönetim süreçleri profesyonel bir şekilde gerçekleştiriliyor ve bu tanımlamaların Excel ile veri entegrasyonu sağlanabiliyor. 

Özel fiyat tanımlama özelliği ile işletmeler finansal işlemlerini özelleştirebiliyorr. Tek veya bir grup cariye özel fiyatlandırma yapılarak iskonto tanımlamalarınızı kolayca yönetilebiliyor. Ayrıca işletmeler, toplu fiyat yüklemelerini Excel’e aktarma desteği ile entegre edebiliyor. 

Raporlama özelliği ile cari bakiyeleri toplam ve risk gruplarına göre incelenebilir. Böylelikle işletmeler finansal işlemlerinde tam kontrol sağlayabilir. Hareket ve bakiyelerin raporlanması ile verilerin daha iyi analiz edilmesi mümkün hale geliyor. 

Sahada görev alan ekiplerin, cari açılışlarını anlık olarak gerçekleştirmesi mümkün oluyor. Ayrıca, siparişler aynı gün içerisinde alınarak tamamlanabiliyor. 

Web ile mobil entegre çalışan Cari Uygulamasının mobil özelliği sayesinde satışlar hızlanırken müşteri memnuniyeti artıyor ve müşteri bağlılığı da bundan olumlu etkileniyor. 

Sonuç olarak cari yönetim, işletmelerin finansal işlemlerini, varlıklarını ve borçlarını etkin bir şekilde yönetmelerini sağlayan bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. 

İşletmelerin satış ve tahsilat süreçlerini düzenliyor, cari süreçlerde üst düzey finansal güvenlik sağlayarak işletmelerin cari dengesini korumasına yardımcı oluyor. 

Bu noktada Octapull SFA gibi satış gücü otomasyonu (SFA) çözümlerinin sunduğu cari uygulamalar, işletmelerin cari yönetimde başarı elde etmeleri için kullanabileceği stratejik karar ve planların geliştirilmesine destek oluyor. 

Octapull SFA hakkında bilgi almak ve işletmenize uygun çözümü bulmak için bize ulaşabilirsiniz.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OCTAPULL

OCTAPULL

© 2024 Octapull | All rights reserved.