Risk Uygulaması

Risk kaynaklarını, varlık sınıflarını, tehditleri ve varlık değerlerini tanımlar. Kurumsal Risk değerlendirme sürecinde, risk tanımlama, risk oranı hesaplama ve raporlama işlemleri ile bunların değerlendirmesini yapar.

Uygulamanın Öne Çıkan Özellikleri

Cari Bazlı Risk Limit Belirleme

Teminat Mektup & Senet İşlemleri ve takibi

Ek Risk Grubu tanımlayabilme

Sipariş ve tahsilat işlemlerinin kontrollü

Cari Bakiyelerinin kontrollü ilerlemesi