HomeGizlilik Sözleşmesi

Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik Sözleşmesi

OCTAPULL, www.sfa.octapull.com adresi üzerinden erişilebilen web sitesi (“Web Sitesi”) ve iOS tabanlı mobil cihazlar için OCTAPULL uygulaması ile Android tabanlı mobil cihazlar için OCTAPULL uygulaması (“Mobil Uygulamalar”) aracılığıyla sunulan hizmetlerden yararlanırken kullanıcılar tarafından sağlanan bilgilerin gizliliğini ve korunmasını önemsemektedir. Bu nedenle, işbu “Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartlara tabi olarak elde edilen bilgilerin nasıl kullanılacağını ve korunacağını açıklamaktadır. Web Sitesi’ni ziyaret etmek, Mobil Uygulamaları indirmek veya hizmetlerden yararlanmayı talep etmek suretiyle kullanıcılar işbu “Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartları kabul etmektedir.

Madde 1 –  BİLGİLERİN KORUNMASI VE KULLANILMASI

OCTAPULL, kullanıcıların güvenli bir ortamda bilgilerini korumak için yeni nesil teknolojiler kullanmaktadır. Kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler, diğer internet kullanıcıları tarafından görülememektedir. Kurumsal alımlarda, aynı kurum içinde bulunan kişiler (hiyerarşik olarak) bilgileri görebilir. Bireysel kullanımda ise kullanıcının paylaşmadığı sürece dışarıdan hiçbir kişi bilgilere erişemez. Kullanıcı ve üye bilgileri, ticari sırların korunmasıyla ilgili olarak OCTAPULL tarafından gizli tutulmakta ve gereken önlemler alınmaktadır. OCTAPULL, kullanıcıların sağladığı bilgileri, işletme sürekliliği, güncellik ve işlem güvenliği için bulut ortamında saklamakta ve korumaktadır. Ancak, kamu bilgileri ve yetkili makamların talepleri veya yasal gereklilikler çerçevesinde bilgiler açıklanabilir. Kurumlar, kendi sunucularında veri saklamayı tercih etmeleri halinde, gizlilik politikasından farklı olarak, sunucu güvenliğiyle ilgili sorumluluklarını kabul etmektedir.

MADDE 2 – BİLGİ KAYNAKLARI

Kullanıcılarla ilgili bilgiler üç farklı kaynaktan temin edilmektedir:

2.1Web Sitesi veya diğer iletişim kanalları aracılığıyla kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler alınmakta ve kaydedilmektedir. Bu bilgiler tamamen kullanıcının özgür iradesiyle sağladığı bilgilerdir. Hizmet sunumu ve doğruluğu açısından, istenilen bilgilerin tamamının verilmesi önerilmektedir. Talep edilen zorunlu bilgilerin eksik veya yanlış verilmesi, hizmet talebinin yerine getirilememesine neden olabilir.

2.2Web Sitesi ziyaretleri sırasında, kullanıcının daha önceki ziyaretlerinde ve aldığı hizmetlerde elde edilen bilgiler, tanımlama amacıyla kullanılan “çerezler” adı verilen sistem aracılığıyla otomatik olarak kaydedilebilir. Bu bilgiler, hizmetin daha hızlı ve kaliteli bir şekilde sunulmasında kullanılmaktadır.

2.3.Kurumsal anlaşmalarda, şirket yetkilisi tarafından sağlanan ek bilgiler kaydedilebilir.

MADDE 3 – DİĞER KULLANIM ŞARTLARI

Web Sitesi’nde ziyaret edilen bölümler, müşteri taleplerini belirlemek amacıyla kaydedilebilir ve içerik ve reklam çalışmalarının şekillendirilmesinde kullanılabilir. OCTAPULL, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamında ticari elektronik iletiler gönderebilir. Kullanıcılar iletişim tercihlerini istedikleri zaman değiştirebilir veya iletişimi reddedebilir. Güvenlik, gizlilik veya güvenilirlik ihlali olduğunu düşündüğünüz durumları bildirebilirsiniz.

OCTAPULL hakkındaki görüş ve düşüncelerinizi sfa@octapull.com adresine e-posta göndererek veya OCTAPULL Müşteri Hizmetleri’ni arayarak içerik ekibine iletebilirsiniz.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde  TARAFLAR

1.1 İşbu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi (“Sözleşme”) Necdet Alpata Gıda Paz. Dağ. San. ve Tic. A.Ş (bundan böyle “HİZMET SAĞLAYICI” olarak adlandırılacaktır) ile KULLANICIarasında yapılmıştır. İşbu sözleşmede yer alan ALT KULLANICI ifadesi KULLANICIYA tanımlanan Necdet Alpata Gıda Paz. Dağ. San. ve Tic. A.Ş lisansının, kullanıcı sayısı ve yetkileri çerçevesinde ve kendisine verilen kullanıcı adı ve şifresi ile Necdet Alpata Gıda Paz. Dağ. San. ve Tic. A.Ş’u kullanan KULLANICININ eylemlerinden sorumlu olduğu kişileri ifade eder.

1.2 Aşağıda tanımlanan Web Sitesi’nde yer alan “Kullanım Koşulları ve Şartlar” ve “Gizlilik Politikamız” isimli belgeler işbu Sözleşme’nin ayrılmaz eklerini oluşturur. KULLANICI, “Kullanım Koşulları ve Şartlar” ve “Gizlilik Politikamız” isimli belgelerin birer örneğinin Sözleşme’nin imzalanmasından önce HİZMET SAĞLAYICI tarafından kendisine verildiğini, bu belgelerdeki hükümleri aynen kabul ettiğini, anılan hükümlerin de işbu Sözleşme’nin parçası ve KULLANICI ile ALT KULLANICI açısından bağlayıcı olduğunu, anılan hükümlere işbu Sözleşme’nin hükümleri gibi uyacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Madde 2 – AMAÇ

İşbu Sözleşme, HİZMET SAĞLAYICI’nın oluşturduğu internete bağlı bilgisayar ve mobil cihazlardan web sürümü veya IOS/android tabanlı mobil uygulamalar üzerinden erişilebilen OCTAPULL’un kullanıcıya tanımlanan kullanıcı sayısı kadar kişi tarafından kullanılabilmesi ve OCTAPULL’a yüklenen bilgi, belge ve verilere ilişkin koşul ve şartlar ile tarafların hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

OCTAPULL, içerisinde barındırdığı modüller ile, video konfreans görüşmelerinin yapılmasını sağlayabilen, kullanıcı ile müşterilerini online platformda buluşturarak saha aktivitelerinin online bir ortamda planlanabilmesini ,takip edilebilmesini ve gerçekleştirilmesini sağlayan, kişilerin kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile birlikte içerisine kendisine ve/veya 3. Taraflara ait bilgileri kaydedebildiği bulut tabanlı bir SaaS (Software as a Service) uygulamasıdır.

OCTAPULL, ek donanım, ara yazılım, kurulum ve uygulama maliyetlerini, öngörülemeyen uygulama ve güncelleme maliyetlerini ortadan kaldıran, sermaye giderlerini işletme giderlerine çeviren, yazılımları yöneten ve bulut güvenliğini denetleyen, veri kaybı riskinininazaltmasını sağlayan, iş süreçlerini optimize eden, pahalı ve zaman alan veri analizi maliyetlerini düşüren ve verilere gerçek zamanlı erişilmesini ve zamandan tasarruf edilmesini sağlayan, iş gücünü mobil hale getiren bir bulut platformudur.

HİZMET SAĞLAYICI, sözleşme konusu online platformu geliştirmek için platform içeriğinde değişiklik yapma, yeni sürüm ve genişletilmiş biçimlerini vb. çıkarma, OCTAPULL’a yeni özellikler ekleme veya mevcut özellikleri kaldırma hakkını her zaman saklı tutar.

Madde 3 – WEB SİTESİ VE MOBİL UYGULAMA

3.1 İşbu Sözleşme kapsamında KULLANICI’nın yararlanacağı Web Sitesi, HİZMET SAĞLAYICI tarafından oluşturulan ve işletilen www.sfa.octapull.com adresli web sitesidir. Mobil uygulama ise HİZMET SAĞLAYICI tarafından oluşturulan ve işletilen IOS tabanlı mobil cihazlardaki OCTAPULL adlı uygulama ve Android tabanlı mobil cihazlardaki OCTAPULL adlı uygulamalardır. 3.2 Web Sitesi ve mobil uygulamalarda KULLANICILARA temel olarak içerik hizmeti ve platform hizmeti sunulmaktadır. OCTAPULL; -ileride HİZMET SAĞLAYICI tarafından eklenecek hususlar hariç- video konferans, planlama, uygulama, raporlama vb modüllerinden oluşmakta ve KULLANICI ve/veya KULLANICI tarafından satın alınan kullanıcı sayısına göre platforma giriş yapan kişilerin müşterileri ile online platformda bir araya gelerek online toplantı, webinar ve görüşme analizi vb saha aktivitelerini gerçekleştirmelerini sağlayan, kendilerine tanımlanan depolama alanına hakimiyeti/kontrolü ve erişilebilirliği tamamen kendisi ve/veya tanımladığı kullanıcılara ait olacak şekilde iş süreçlerini optimize etmelerine yardımcı olan bir platform / servistir. OCTAPULL’un amacı içerik hizmeti sunmak ve E-Platform yoluyla elektronik bir pazar/çalışma ortamı yaratarak işletmeler ve satıcı/sağlayıcı ile müşterileri arasındaki ticareti kolaylaştırmaktan ibarettir.

3.3 HİZMET SAĞLAYICI, Web Sitesi ve Mobil uygulamaların kullanıcılar tarafından ne şekilde kullanılacağını, kullanıcı/alt kullanıcıların birbirleriyle ne şekilde iletişim kuracaklarını, ne tür işlemlerin yapılabileceğini, bu işlemlerin ne şekilde yapılacağını, platformun hangi fonksiyonları ifa edeceğini, içeriğin kapsam ve niteliğini belirlemeye, platform üzerinden yapılacak işlemlere minimum ve/veya maksimum sınırlar koymaya, istediği zamanda ve istediği şekilde bunları iptal etmeye, değiştirmeye ve web sitesi ve/veya mobil uygulamaların işletilmesi için gerekli gördüğü tüm tedbirleri almaya tek başına yetkilidir. KULLANICI, HİZMET SAĞLAYICI’nın bu yetkisini kabul etmiş ve buna uygun hareket etmeyi taahhüt etmiştir.

Madde 4 – WEB SİTESİ VE MOBİL UYGULAMANIN KULLANIMI

4.1 OCTAPULL, farklı kullanıcı sayısı, erişim hakkı sınırlamaları ve HİZMET SAĞLAYICI’nın uygun göreceği diğer kriterlere göre farklı abonelikler tesisi suretiyle kullanılabilmektedir. HİZMET SAĞLAYICI, bu abonelik tiplerini dilediği gibi tespit etmeye, ilave türler ortaya çıkarmaya, mevcut türleri kaldırmaya, türlerin içerik ve kapsamlarında değişiklik yapmaya yetkilidir.

4.2 KULLANICI’nın, tercih ettiği ve satın almak istediği abonelik paketi işbu Sözleşme’nin ekinde yer almaktadır. Abonelik paketinde, KULLANICI’nın satın aldığı abonelik türünün kapsamı, koşulları, fiyatı ve benzer konuları düzenlenmiştir. KULLANICI, dilerse birden fazla abonelik paketi satın alabilir. Satın alınan her abonelik paketi işbu Sözleşmeye ek yapılacaktır. KULLANICI’nın işbu Sözleşme kapsamında yararlanacağı hizmet, tercih edip satın aldığı abonelik paketinin kapsam ve koşullarıyla sınırlıdır.

4.3 Web Sitesi, Mobil Uygulama ve genel olarak sistemin KULLANICI tarafından kullanılması için gerekli her türlü teknik donanım ve yazılımın temini, IOS ve Androidcihazlarda güncel sürümün, web tabanlı kullanımda modern ve güncel tarayıcıların kullanım sorumluluğu KULLANICI’nın kendisine aittir.

4.4 Web Sitesi ve mobil uygulamayı kullanmak, buradan kendisine sunulan hizmetler ile ilgili işlemler yapmak üzere, abonelik paketinin izin verdiği sayıda kişilere HİZMET SAĞLAYICI tarafından kendisine verilen kullanıcı adı ve şifre verip, platformu kullanabilmelerini sağlamak, kullanıcı adı ve şifre verdiği kişilerin yetki derecelerinin tayini ve kullanımın denetlenmesi KULLANICI’nın sorumluluğundadır. KULLANICI ve/veya KULLANICI’nınyetkilendirdiği alt kullanıcılar kendisine verilen kullanıcı adı ve şifrelerin muhafazası, gizliliğinin sağlanması ve denetlenmesi, bu kullanıcı adı ve şifreler ile platforma yapılan veri girişlerinin doğru, suç teşkil etmeyen, sahibinden gerekli izin ve onayları alınmış veriler olmasına yönelik her türlü hukuki, idari ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Bu kapsamda HİZMET SAĞLAYICI’nın talimatlarına da uyulması gerekmektedir.

Madde 5 – KULLANICININ BEYAN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 KULLANICI, işbu Sözleşme’yi imzalamaya ve Sözleşme’den kaynaklanan borçlarını ifaya hukuken yetkili olduğunu, HİZMET SAĞLAYICI’sına verdiği tüm bilgi ve belgelerin doğru ve verildikleri anda geçerli olduğunu, bunlarda meydana gelecek ve işbu Sözleşme üzerinde etkisi olacak her türlü değişikliği derhal HİZMET SAĞLAYICI’sına bildireceğini beyan ve taahhüt eder.

5.2 KULLANICI, OCTAPULL’a girilecek herhangi bir bilgi/belge ve verinin yanıltıcı olmayacağını, Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında Veri Sorumlusu olarak gerek kendisi adına gerekse de Veri İşleyen olan HİZMET SAĞLAYICI adına, veri sahiplerine kanuna uygun olarak yapılmış aydınlatma ve veri sahiplerinden alınmış onaya dayanacağını, OCTAPULL’u suç teşkil eden işlemler için kullanmayacağını, yaptığı her işlemde dürüst, iyiniyetli ve tedbirli ve basiretli davranacağını, HİZMET SAĞLAYICI’sının ve diğer kullanıcıların haklarına riayet edeceğini, sistemi kullanırken sistemin işleyişini engelleyici veya zorlaştırıcı şekilde davranmayacağını, bu kapsamda HİZMET SAĞLAYICI’sının maruz kalabileceği her türlü talep ve zararın kendisine rücu edileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.3 HİZMET SAĞLAYICI, (i) KULLANICI’nın OCTAPULL’u kullanması, kullanmaması ya da yanlış kullanması veya Sözleşme’de belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkacak doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden; (ii) KULLANICI’nın tüm donanımı, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan; (iii) KULLANICI’nın iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından; (iv) OCTAPULL üzerinde KULLANICI, Çalışanlar veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalardan; (v) voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden doğacak zararlardan sorumlu değildir.

5.4 KULLANICI, OCTAPULL’u haksız rekabet yaratmak, diğer kullanıcılara/üyelere zarar vermek, rakiplerini zor duruma düşürmek, kara para aklamak amacıyla veya yasal olmayan, kanunen yasak, ahlaka aykırı mal ve hizmet ticareti ve/veya işlemi yapmak için kullanamaz, bu veya buna benzer eylem ve işlemler için 3. Kişileri teşvik edemez, talimat veremez. Yapacağı faaliyete uygun gerekli izin ve ruhsatları alır.

5.5 KULLANICI, kullanıcı adı ve kullanıcı şifrelerinin yetkili olmayan kişiler tarafından kullanılmasını veya yetki verdiği kişilerin bunları yetkilerini aşacak şekilde kullanmalarını önlemekle ve gerekli denetimleri yapmakla yükümlüdür. KULLANICI, OCTAPULL’aerişimine izin verdiği kişilerin platform üzerindeki faaliyetlerinden bizzat sorumludur. OCTAPULL’da, kendisine tahsis edilen kullanıcı sayısına göre kullanıcı adı ve kullanıcı şifresi ile yapılan her işlem ve her eylem KULLANICI veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişi(ler)/alt kulanıcılar tarafından yapılmış sayılır ve KULLANICI’yı bağlar. Web Sitesi’nde KULLANICI veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişi/kişiler tarafından yapılan veya yapıldığı var sayılan her bir işlem, komut, bilgi girişi ve her türlü elektronik müdahale KULLANICI’ya ait ve geçerli sayılır ve buna ilişkin hukuki sonuçları doğurur.

5.6 KULLANICI, işbu Sözleşme’den ve OCTAPULL’u kullanarak yaptığı her türlü işlemden doğan tüm vergi ve masrafları kendisi öder. HİZMET SAĞLAYICI’nın bu hususlarda bir ödeme yapmak mecburiyetinde kalması halinde, KULLANICI bu konuda derhal HİZMET SAĞLAYICI’sını tazmin etmekle yükümlüdür.

5.7 İşbu Sözleşme KULLANICI’ya, OCTAPULL’un web ve mobil sürümünü Sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanma hakkı dışında, HİZMET SAĞLAYICI’sına veya üçüncü kişilere ait fikri mülkiyet hakları veya OCTAPULL’un içeriği üzerinde veya diğer hiç birkonuda hukuki bir hak vermez. KULLANICI, HİZMET SAĞLAYICI’sının ve diğer üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi, bu hakları kullanmamayı, kopyalamamayı, tescil ettirmemeyi, bu hakları dolaylı da olsa ihlal etmemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. İçerik hizmeti alan KULLANICI, İçeriği sadece kendi ihtiyacı için kullanabilir. İçeriği gelir elde etmek amacıyla veya başka amaçlarla başkalarına veremez, kopyalayamaz, yayınlayamaz veya çoğaltamaz.

5.8 KULLANICI, işbu Sözleşme’nin ifası sırasında, HİZMET SAĞLAYICI’sına, sistemle ve sisteme dahil diğer kullanıcılarla ilgili olarak edindiği bilgileri gizli tutmayı ve işbu Sözleşme’nin amaçları dışında kullanmamayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Meğer ki bilginin sahibi tarafından kendisine rıza ve onay verilmiş olsun.

5.9 KULLANICI, HİZMET SAĞLAYICI’sının açık yazılı muvafakati olmadıkça, işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini kısmen de olsa üçüncü kişilere devretmeyecek, ödünç vermeyecektir.

5.10 KULLANICI, HİZMET SAĞLAYICI’sı ve çalışanlarını, KULLANICI’nın işbu Sözleşme’nin şartlarını ihlal etmesi OCTAPULL’u ya da ilgili diğer özelliklerini buna bağlı olarak kullanması, KULLANICI’nın katıldığı ve OCTAPULL’un kullanıldığı aktiviteler/operasyonlar, tamamladığı ya da tamamlayamadığı işlemleri nedeniyle veya telif hakkı, tescilli marka, patent ve diğer fikri hakları, gizlilik hakkı ya da üçüncü tarafların haklarını ihlal etmesi sonucunda oluşabilecek her türlü harcama, iddia, kayıp, talep ve diğer zararlardan ve makul bir avukat ücretinden muaf tutacağını ve gerekirse bunları tazmin edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Madde 6 – HİZMET SAĞLAYICISININ BEYAN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


6.1. HİZMET SAĞLAYICI, sözleşme süresi boyunca OCTAPULL’un kullanım ve erişimi için gerekli tedbirleri alacak, OCTAPULL’un yönetimi ve veri güvenliği için masrafları kendisine ait olmak üzere gerekli işlemleri yerine getirecektir. Ayrıca HİZMET SAĞLAYICI tarafından OCTAPULL’un virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için piyasadaki benzer standartlar dahilinde gerekli tedbirleri alacaktır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için KULLANICI’nın kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir.

6.2. HİZMET SAĞLAYICI, KULLANICI veya yetki/izin verdiği kişiler tarafından OCTAPULL’a kaydedilen verileri; gizli, güvenli ve her zaman erişime açık şekilde tutacağını, bu kapsamda sözleşmeye bağlı yükümlülüklerini yerine getirmek için 3. Taraflardan her türlü hizmet ve desteği alacağını kabul ve beyan eder.

6.3. HİZMET SAĞLAYICI, KULLANICI veya yetki/izin verdiği kişiler tarafından OCTAPULL’a kaydedilen verileri, KULLANICI tarafından aksi belirtilmediği sürece sözleşme her ne sebeple olursa olsun sona erdikten sonra 90 gün boyunca tutacak ve bu süre içerisinde KULLANICI tarafından kendisine teslim edilmesi talep edildiğinde uygun araçlarla teslim edecek ve imha edecektir.

6.4. HİZMET SAĞLAYICI’nın, OCTAPULL altyapısını ve kullanıcıların platforma erişimine imkan verme yetkisi olup OCTAPULL’da paylaşılan bilgi ve belgelere ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. HİZMET SAĞLAYICI KULLANICI veya yetki/izin verdiği kişiler tarafından OCTAPULL’a kaydedilen verilere KULLANICI’nın izni ve rızası olmadıkça erişim sağlamayacak, bu verilere yetkisiz 3. Kişilerin erişimini engellemek için bilinen ve makul her türlü tedbiri alacaktır. Aynı şekilde HİZMET SAĞLAYICI, işlem güvenliğini, KULLANICI veya yetki/izin verdiği kişiler tarafından yapılan işlemlerin izlenebilirliği için OCTAPULL’a yapılan girişlere ilişkin ıp ve logkayıtlarını tutacaktır. Ancak, yetkili makam veya otoriteler tarafından talep edilmesi ve/veya herhangi bir dava ve soruşturma nedeniyle mahkemeler, savcılık ve yetkili birimler tarafından talep edilmesi halinde önceden KULLANICI’ya bilgi vererek talep edilen verileri paylaşabilecektir. KULLANICI, HİZMET SAĞLAYICI’sının bu yükümlülüğünü yerine getirmek için gerekli tedbirleri almaya yetki ve izin verdiğini, işbu sözleşme çerçevesinde OCTAPULL’a erişim hakkı olacak kullanıcılardan da bunun için gerekli izin ve onayları alacağını aksi halde HİZMET SAĞLAYICI’sının zararlarının tamamını tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. HİZMET SAĞLAYICI, KULLANICI’nın ve/veya yetki/izin verdiği kişiler tarafından bir işlem yapıldığı sırada işbu Sözleşme’ye veya iyi niyet kurallarına aykırı davrandığı, yasaları ihlal ettiği veya sistemin iyi bir şekilde işlemesini engelleyecek şekilde davrandığı kanısına varırsa, hiç bir ön bildirime ihtiyaç duymaksızın, KULLANICI’nın ve/veya yetki/izin verdiği kişilerin yapmakta olduğu işleme müdahale edebilir, işlemi durdurabilir, KULLANICI’yıve/veya yetki/izin verdiği kişileri sistemden çıkarabilir, sisteme girmesini engelleyebilir, uyarılarda bulunabilir ve gerekli göreceği diğer tüm tedbirleri alabilir.

6.6. HİZMET SAĞLAYICI, KULLANICI’ya OCTAPULL üzerinde Sözleşme süresi ile sınırlı , münhasır olmayan ve devredilemez bir kullanım hakkı vermeyi kabul etmekte olup KULLANICI’ya tanınan bu sınırlı kullanım hakkı HİZMET SAĞLAYICI’sına karşı, HİZMET SAĞLAYICI’nın başkalarına lisans/kullanım hakkı verme başta olmak üzere diğer tüm haklarını serbestçe kullanmasını sınırlayacak şekilde yorumlanamaz.

6.7. Her ne sebeple olursa olsun HİZMET SAĞLAYICI’sının işbu sözleşme kapsamındaki sorumluluğu KULLANICI’nın son 1 yıl içerisinde ödediği bedelin (2) katını geçemez.

Madde  ÜCRET

7.1. KULLANICI, satın aldığı abonelik paketinde belirtilen ücret veya ücretleri, abonelik paketinde belirtilen şekilde ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Ücretler, satın alınan abonelik paketindeki süre için geçerlidir. Süre sonunda, yeni abonelik bedeli ödenip, abonelik yenilenmediği takdirde, KULLANICI’nın hizmetten yararlanma hakkı da otomatik olarak ve bir bildirime gerek kalmaksızın sona erer. KULLANICI, HİZMET SAĞLAYICI tarafından bu tarifelerde değişiklik yapılması halinde yeni tarifelere uymayı kabul ve taahhüt etmiştir. Ancak, tarife değişiklikleri kararlaştırılmış ve satın alınmış abonelik ücretlerine yansıtılmaz.

7.2. Bu Sözleşme altında tahakkuk eden ücretler HİZMET SAĞLAYICI’sına net olarak ödenir. Yasal olarak ödenmesi gereken KDV, stopaj gibi diğer her türlü ödeme ve vergiler söz konusu olursa, bunlar ücretin dışında olup, KULLANICI tarafından ayrıca ödenir.

Madde 8 – DİĞER HÜKÜMLER

8.1. KULLANICI ve/veya yetki/izin verdiği kişiler tarafından, işbu Sözleşme altındaki yükümlülüklerinin herhangi birinin ihlal edilmesi durumunda, bundan doğan tüm sorumluluk KULLANICI’ya ait olacağı gibi, bu ihlalin, HİZMET SAĞLAYICI’sı ve üçüncü kişiler nezdinde doğuracağı tüm zararları da KULLANICI tazmin etmekle yükümlü olacaktır. Buna rağmen HİZMET SAĞLAYICI’sının sorumlu tutulduğu durumlarda, HİZMET SAĞLAYICI’sının KULLANICI’ya rücu hakkı vardır.

8.2. HİZMET SAĞLAYICI’sının OCTAPULL içerisindeki KULLANICI ve/veya yetki/izin verdiği kişilerle diğer 3. Taraflara ait paylaşılan, kaydedilen, beyan edilen, bildirilen hiçbir bilgi/belge vs.in doğruluğu, bağlayıcılığı, geçerliliği vb sorumluluk doğuran hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır ve böyle bir durum nedeniyle hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. HİZMET SAĞLAYICI’sının, bu hukuki vs ilişkilerin dışında olması, KULLANICI’nın işbu Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerinin hiçbirini zarara uğratmaz.

8.3. HİZMET SAĞLAYICI’sı, yararlı olacağını düşündüğü haber, reklam, ilan, makale ve benzeri hususlara OCTAPULL içerisinde yer verebilir, diğer web siteleriyle bağlantılar oluşturabilir. HİZMET SAĞLAYICI, bunlarda yer alan bilgi ve yorumların doğruluğunu, amaca uygunluğunu, isabetli olmasını garanti etmez. HİZMET SAĞLAYICI tarafından sağlanan hizmetler hiçbir şekilde tavsiye niteliğinde değildir. KULLANICI ve/veya yetki/izin verdiği kişiler bunları ve içerik çerçevesinde sunulan bilgileri kendi sorumluluğu altında değerlendirir. Bu yüzden zarara uğradığı iddiasıyla HİZMET SAĞLAYICI’sından bir talepte bulunamaz.

8.4. HİZMET SAĞLAYICI, yasal tebligat yollarının yanı sıra, işbu Sözleşme kapsamında KULLANICI’ya yapacağı bildirim, ihbar ve ihtarları elektronik haberleşme kanallarıyla (e-mail vs.) KULLANICI’ya gönderebilir. Bu şekilde yapılan tebligatlar geçerli bir tebligatın tüm sonuçlarını doğurur.

8.5. HİZMET SAĞLAYICI, KULLANICI’nın dahil olduğu sistemi mevcut haliyle KULLANICI’nın kullanıma sunmaktadır. KULLANICI, bu hususu bilerek işbu sözleşmeyi imzalamadan önce OCTAPULL’un ücretsiz deneme sürümünü kullanıp faydalı olacağına karar vererek işbu sözleşmeyi imzaladığını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

8.6. OCTAPULL içerisindeki görsel ve tasarımlar, yazılar, logolar, grafikler de dahil olmak üzere, HİZMET SAĞLAYICI’ya ait sistemler ve OCTAPULL’un tüm mali, manevi ve ticari hakları HİZMET SAĞLAYICI’ya aittir. Bu kapsamda HİZMET SAĞLAYICI tarafından OCTAPULL kapsamında kullanılan bilgi, içerik ve/veya yazılımın kopyalanması, çoğaltılması ve/veya işbu sözleşme kapsamında belirlenen faydalanmanın ötesinde kullanılması, dağıtılması, işlenmesi kesinlikle yasaktır. OCTAPULL’un kaynak kodlarına veya HİZMET SAĞLAYICI’nın sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması, OCTAPULL’unçalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, HİZMET SAĞLAYICI sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

Madde 9 TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ

KULLANICI, 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında HİZMET SAĞLAYICI tarafından sunulan hizmetler hakkında genel/özel imkanların duyurulmasına, sunulan hizmetlere ilişkin memnuniyet anketi yapılabilmesine, güncel gelişmelerden haberdar edilmesine, kutlama amaçlı iletiler gönderilmesine, sunum ve bülten gibi içeriklerin paylaşılmasına, tanıtım, pazarlama ve reklamının yapılması için kendisine ilgili mevzuata uygun olarak ticari elektronik ileti ve diğer iletiler gönderilmesine, iletişim bilgilerinin, kimlik bilgilerinin, pazarlama bilgilerinin mal / hizmet satış ve reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi adına bu amaçlar ile alındığına ve tercih ettiği kanalla kendisine iletiler gönderilmesine, dilediği zaman iletişim tercihlerini değiştirebileceğini veya hiçbir gerekçe göstermeksizin kendisine gelen iletilerde belirtilen işlemi reddederek iletişimi durdurabileceğini ve kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, otomatik arama, telefonla arama, sosyal medya ile çevrimiçi reklam ağları, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim araçları-kanalları yoluyla tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine onay vermiştir.

Madde 10 – SÜRE VE FESİH

İşbu Sözleşme, abonelik paketinde belirtilen süre için geçerli olmak üzere düzenlenmiştir. Taraflardan her biri yazılı bir bildirimde bulunarak herhangi bir süre tayinine gerek olmaksızın istediği zaman sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir. Ancak, fesih bildiriminin HİZMET SAĞLAYICI’sına ulaştığı ana kadar satın alınmış olan abonelik paketleri geçerliliklerini kendi süreleri içinde korurlar ve bu abonelik paketlerinden doğan HİZMET SAĞLAYICI alacakları tam olarak ödenir. Peşin ödenmiş ödemelerin iadesi yapılmaz.

Madde 11 – CAYMA HAKKI

Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, ödemenin tamamlanması ve üyeliğin aktif olması ile başlar ve 14 gün içerisinde HİZMET SAĞLAYICISI’na ait iletişim kaynaklarına cayma bildiriminin ulaştırılması ile kullanılmış olur. Cayma hakkının, belirlenen süre içerisinde SATICI’ya ulaşmasının ardından bedel, …. İş günü içerisinde aynı yöntemle iade edilir. Bankadan kaynaklı gecikmelerden SATICI sorumlu değildir.

Madde 12  UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME


İşbu Sözleşme Türk hukukuna tabidir. Taraflar arasında işbu sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıklarda Eskişehir Mahkemeleri ve icra daireleri münhasır yetkilidir. Bu uyuşmazlıklarda, HİZMET SAĞLAYICI’sının defter ve kayıtları tek ve kesin delil olacaktır. Taraflar, elektronik ortamda ve OCTAPULL üzerinde gerçekleşen işlemlere ait, HİZMET SAĞLAYICI tarafından alınmış, bilgisayar çıktılarının da kesin delil niteliği taşıyacağı konusunda mutabık kalmışlardır.

Madde 13  YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, 20.12.2023 tarihinde hazırlanmış olup, imza tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. OCTAPULSTANDART KULLANICI/ABONELİK PAKETİ

İş bu kullanıcı/abonelik paketi OCTAPULL (“HİZMET SAĞLAYICI”) ile OCTAPULL Kullanıcıları (“KULLANICI”) arasında imzalanacak olan 20.12.2023 tarihli Kullanım Sözleşmesinin ekini oluşturur. İşbu abonelik paketi ile KULLANICI’ya, HİZMET SAĞLAYICI’nın oluşturduğu ve işlettiği OCTAPULL web ve mobil uygulama (ios ve android) sürümünden Kullanım Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yararlanma hakkı tanınmıştır.

İşbu abonelik paketinin süresi .. yıl olup, bu süreye ilişkin bedel …….. TL olacaktır. Fiyatlar net olup KDV, stopaj v.s. dahil değildir. Bu tutar Üye tarafından Üyelik Sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren fatura edilecek olup ödemede 30 gün sonrasındaki tarihte yapılacaktır.

Üye, işbu kullanıcı/abonelik paketi dahilinde en fazla …. adet kullanıcı hakkına sahiptir. Abone paketinin geçerlilik süresi içinde bu sayıdan daha fazla kullanıcı isteği olduğu takdirde, KULLANICI bu konuda HİZMET SAĞLAYICI’sından talepte bulunacak ve her eklenen yeni kullanıcı için HİZMET SAĞLAYICI’na mutabık kalınacak bir ilave ücret ödeyecektir.

Madde 14 – TESLİMAT VE İADE

İşbu Sözleşme, abonelik paketinde belirtilen süre için geçerli olmak üzere düzenlenmiştir. Taraflardan her biri yazılı bir bildirimde bulunarak herhangi bir süre tayinine gerek olmaksızın istediği zaman sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir. Ancak, fesih bildiriminin HİZMET SAĞLAYICI’sına ulaştığı ana kadar satın alınmış olan abonelik paketleri geçerliliklerini kendi süreleri içinde korurlar ve bu abonelik paketlerinden doğan HİZMET SAĞLAYICI alacakları tam olarak ödenir. Peşin ödenmiş ödemelerin iadesi yapılmaz.

Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, ödemenin tamamlanması ve üyeliğin aktif olması ile başlar ve 14 gün içerisinde HİZMET SAĞLAYICISI’na ait iletişim kaynaklarına cayma bildiriminin ulaştırılması ile kullanılmış olur. Cayma hakkının, belirlenen süre içerisinde SATICI’ya ulaşmasının ardından bedel, …. İş günü içerisinde aynı yöntemle iade edilir. Bankadan kaynaklı gecikmelerden SATICI sorumlu değildir.

OCTAPULL

OCTAPULL

© 2024 Octapull | All rights reserved.