Dijitalde Başarı için Remarketing: Doğru Stratejiler Neler?

Dijital pazarlama dünyasındaki yükselen rekabet göz önüne alındığında markaların müşterileriyle etkileşimde bulunma ve geri dönüş elde etme konusunda öne çıkabilmeleri için doğru remarketing stratejilerini benimsemeleri son derece önemlidir.  

Bu yazımızda, remarketing yani yeniden pazarlama stratejilerinin neler olduğu, uygulanması için gereken stratejileri ve markaların dijital pazarlamada başarılı bir remarketing uygulamasına nasıl ulaşılabileceğine dair önemli ipuçlarını ele alacağız. 

Remarketing (Yeniden Pazarlama) Nedir?Remarketing Nedir

Remarketing, daha önce bir siteyi ziyaret etmiş kullanıcılara reklam sunma mantığına dayanan ve sıklıkla tercih edilen bir dijital pazarlama yöntemidir. İşletmeler, remarketing ile ürün veya hizmetlerine ilgi gösteren potansiyel müşterilerine ulaşma imkânına sahip olur. 

Hedef kitle, eski ziyaretçiler ve müşteriler olduğundan zaman zaman yeniden pazarlama olarak da adlandırılır. Yeniden pazarlama, çeşitli yöntemlerle ve reklam kanalları aracılığıyla yapılır. 

Remarketing reklamları, bir işletmenin web sitesini ziyaret eden ancak satın alma sürecine girmeyen veya süreci yarıda bırakan kullanıcıları hedefler ve kitleye özgü reklamlar gösterilmesine olanak tanır. Böylece müşteri karar süreci olumlu şekilde yönlendirilerek satışların artırılması hedeflenir. 

Bu tür kısa reklamlar, başta Google olmak üzere, arama motorlarının reklamcılık platformlarında işletmeler tarafından yayınlanır. Ürün listeleri, hizmetlere dair teklifler gibi tanıtıcı içeriklerden sıklıkla yararlanılır. 

Remarketing Nasıl Yapılır? 

Yeniden pazarlama, öncelikle kullanıcılara ait bilgileri bir araya getirir, ardından satış e-postaları göndermek için kullanılan listeler oluşturur. İşletmeler web sayfalarını ziyaret etmiş kullanıcılara özel kişileştirilmiş reklamlar sunan bir tür internet reklamcılığı yönteminden yararlanır. 

İşletmeler, hitap edilecek kullanıcı grubuna ait verileri bir araya toplama ve sınıflandırma işlemleri için satış gücü otomasyonu yazılımlarının veri analitiği araçları ile birlikte kullanabilir. 

Remarketing, cookie temelli bir sistemden yararlanır. Ziyaretçilerin cihazlarına bir Javascript kodu sayesinde bir cookie (çerez) yerleştirilir. Kullanıcıların diğer sayfalarla etkileşimi işletmenin web sayfasından ayrıldıklarında dahi bu çerez sayesinde izlenmeye devam edilir. 

Böylelikle satın alma sürecini yarıda bırakıldıktan sonra bile özel reklamlar sunulması sağlanır. Satın almanın tamamlanmasını engelleyebilecek faktörler göz önünde bulundurulur. 

İzlenen kullanıcılar internet üzerinde başka sayfaları ziyaret ederken bu reklamlarla karşılaşıp işletmenin web sayfasına dönmeye motive edilir. Bu, akılda kalıcılık sağlarken marka görünürlüğünü de artırır. 

Bundan dolayı, önceki ziyaretçilere yeniden pazarlama yapmak, yeni ziyaretçilere pazarlamaktan daha kolay ve uygun maliyetli olabilir.  

Marka ile hâli hazırda aşina olan bu kullanıcı grubuna yeni ürün ve hizmet gruplarını duyurmak, özel kampanya ve promosyonlar hakkında bilgilendiren stratejiler geliştirmek pazarlamada avantaj sağlar. 

Bir süre önce ürün veya hizmet satın almış veya görüşme talebinde bulunmuş müşterilere ulaşmak ve iletişimde kalmak amacıyla da yeniden pazarlamadan yararlanılabilir. 

Remarketing Hedefleme Çeşitleri 

Yeniden pazarlamada hedef kitleye hitap etmek için farklı pazarlama yöntemleri bulunur. Bunların birkaçına göz atalım. 

  • Mobil Uygulamalar ile Yeniden Pazarlama: Mobil uygulamalar ile hitap edilecek kitle belirlenebilir, web sitesini ziyaret eden kullanıcılar mobil uygulamaya yönlendirilebilir ve varsa uygulama içi satın alımların artırılması için hedefler konabilir. 
  • Dinamik Yeniden Pazarlama: Standart reklam kampanyaları yerine kullanıcıların ziyaret ettikleri ürün ve hizmetlerle ilgili özelleştirilmiş reklamlar gösterilebilir. Ancak bunun yapılabilmesi için kullanıcı geçmişine ait verilerin toplanması gereklidir. 
  • RLSA Yeniden Pazarlama: “Remarketing List for Search Ads” olarak da adlandırılan RLSA kampanyaları ile belirlenen anahtar kelimelerin sadece hedef kitlenin görmesi ya da bu kitleye kişileştirilmiş teklif ve öneriler sağlanabilir. 
  • Sosyal Medyada Yeniden Pazarlama: Çeşitli sosyal medya platformlarında yeniden pazarlama kitleleri oluşturulabilir ve bu kitlelere yönelik reklamlar yayınlanabilir. 
  • E-Posta ile Yeniden Pazarlama: Yeniden pazarlama reklamları, e-posta servislerinin tanıtılan reklam sekmelerinde yayınlanabilir. Reklam formatı e-posta içeriği şeklinde de düzenlenebilir. 

Remarketing Stratejileri Nelerdir?Remarketing Stratejileri Nelerdir

Remarketing stratejilerinin oluşturulmasında SFA sistemlerinin topladığı veri ve bilgilerin yanı sıra analitik araçlarının sağladığı veri analizlerinden de yararlanılır. Kullanılan temel remarketing stratejilerine göz atalım. 

Doğru Müşteri Kitlesini Belirleme 

İşletmeler, hedef müşteri tabanına hitap etmek adına pazardaki demografik yapı, müşteri tercihleri, ihtiyaçlar, sorunları ve davranışlarının analizinden yararlanır. Bu işlem, segmentasyon olarak da adlandırılır. 

SFA araçlarının topladığı müşteri verilerinin analizinde veri analitiği araçlarından yararlanılır. 

Ayrıca, rekabet analizi ile rakip işletme ve markaların durumunu inceleyerek pazardaki konumunu, güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olarak uygun strateji ve planlar oluşturabilir. 

Etkili İletişim Stratejilerinin Geliştirilmesi 

Etkili iletişim stratejilerinin oluşturulması, belirlenen müşteri grubunu ürün ve hizmetleri satın almaya teşvik etmek adına son derece önemlidir.  

E-postanın yanı sıra, müşteri davranışlarını ve tercihlerini anlayıp işleyebilmesi nedeniyle yapay zekâ tabanlı sohbet botları ve sanal asistanlar gibi araçların kullanımı da müşteri iletişimine katkıda bulunulur.  

Sosyal medya entegrasyonu ise sosyal medya kanalları ile müşteri davranışları, tercihleri ve geri bildirimlerinin izlenmesine olanak tanır.  

Analiz Araçları Entegrasyonu 

Veri analiz araçları markalara müşteri ilişkilerini geliştirmeleri için bir dizi katkı sağlar. Veri analitiği ile işletmeler, geçmiş satışları analiz edebilir, gelecekteki potansiyel müşteri eğilimlerini ve davranışlarının tahmin edebilir.

Bu aynı zamanda müşteri memnuniyetini de iyileştirir. SFA çözümleri satış süreçleri hakkında ayrıntılı raporlar verir ve bunlara yönelik kampanyalar yürütülebilir. 

Veri analizi ile birlikte talep tahmin modelleri de kullanılarak geçmiş satış verilerini analiz edilebilir. Yapay zekâ destekli araçlardan yararlanılarak trendler, mevsimsel değişimler ve diğer unsurların göz önünde bulundurulduğu yeniden pazarlama stratejileri geliştirilebilir.   

Özelleştirilmiş kampanyalar 

Müşteri verilerini analiz edilmesiyle kişiselleştirilmiş satış ve pazarlama stratejileri geliştirilebilir. Bu verilerinin raporlanmasıyla, satış temsilcileri daha iyi müşteri sınıflandırması gerçekleştirebilir.  

Müşteriye sunulabilecek özel kampanya ve teklifler müşteri memnuniyetini artmasında olumlu yönde etkilerde bulunabilir, bunlar için talep tahminlerinden faydalanılabilir. Bu tür kampanyalar farklı iletişim kanalları aracılığı ile müşteri gruplarına ulaştırılabilir.  

E-Posta ile Yeniden Pazarlama 

Kişiselleştirilmiş özel tekliflerle mevcut müşterilerle etkileşim kurmak için e-posta kanalı sıklıkla kullanılır. Mevcut ve potansiyel müşterilere teşekkür ve özel teklifler içeren e-postalar gönderilebilir. Bu anlamda e-posta pazarlama, müşteri sadakatini güçlendirmek için etkili bir araçtır. 
 
Ayrıca, mevcut müşterileri takip ederek etkileşim kurmak ve ilişkileri geliştirmek için de yaygın olarak kullanılır. Ürün, hizmet veya yazılım fark etmeksizin satın alma süreçleri hakkında geri bildirim ve görüşleri almak için takip e-postaları gönderilebilir. 

Geribildirimleri Değerlendirme ve Yanıtlama 

Müşteri geri bildirimlerinin izlenmesi ve analiz edilmesi hem SFA hem de remarketing için önemli bir unsurdur. Kullanıcıların bıraktığı olumlu ve olumsuz geri bildirimler, ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde uygun planlar yapılması ve stratejiler geliştirilmesinde büyük öneme sahiptir. Ayrıca, müşteri etkileşiminin artmasını da sağlar.  

Remarketing: Sağladığı Avantajlar 

a. Hedef Müşteri Kitlesine Odaklanma 

Başarılı bir yeniden pazarlama stratejisi yürütmek adına müşteri segmentasyonunun yapılması temel bir gerekliliktir.  

Müşterilerle yeniden etkileşim kurmak ve onları geri getirmek için etkileşimlerini takip etmek kullanıcı gruplarını belirleme ve davranışlarını anlama olanağı verir. Dolayısıyla, gruplara özgü satışı artırmak için bu hedefe uygun planlar uygulanabilir. 

b. Marka Görünürlüğünün Artması 

Yeniden pazarlama, satın alma sürecinin ilk aşamalarında marka bilinirliğine katkı sağlayabilir. İşletmeler böylece ürün ve hizmetleri hakkında olumlu izlenimler bırakabilir.  

Bu izlenimler, marka görünürlüğünü artırırken ürün ve hizmetlerle ilgilenen kullanıcı grubuyla erken etkileşim kurulduğunda satın alma için geri dönme olasılıkları daha yüksek olur. 

c. Geri Dönen Müşteri Sayısının Artması 

Markanın web sitesinde zaman geçirmiş veya satın alma sürecinde bulunmuş müşteri grubuna özel indirimler sunmak için yeniden pazarlama reklamlarından yararlanılabilir. Böylece potansiyel müşteri kitlesi ürün ve hizmet alımı için motive olurken geri dönen müşteri sayısının da artmasını sağlar. 

d. Kişiselleştirilmiş İletişim ve Kampanyalar 

Müşterileri etkileyen faktörler anlaşıldıktan sonra, belirli bölgelerde veya ülkelerde yaşayan, belli bir ürün veya hizmet sınıfına ilgi gösteren ya da potansiyel müşteri profiline sahip müşterilere yönelik pazarlama kampanyaları yönetilebilir.   

Bu kampanyaların daha etkili bir şekilde gerçekleşebilmesi için müşterilere ait geçmiş verilerinin kullanılması gerekir. 

SFA Çözümleri ile Etkileşim İzleme ve Kampanya Oluşturma 

Remarketing, SFA ve müşteri ilişkileri açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu noktada Octapull SFA çözümleri, müşteri segmentasyonuna uygun olarak belirli müşteri gruplarına özel kampanyaların uygulanmasını ve hedef müşteri kitlesine kolaylıkla sunulmasını sağlar.  

Bu sayede işletmelerin SFA çözümleri ile müşterilerine kişiselleştirilmiş deneyimler sunması mümkün hale geliyor. Ayrıca SFA, sınırsız kampanya oluşturma ve farklı kampanyaları birleştirme imkânı tanır. Detaylı filtreleme ile müşterilerin hızlı sipariş verebilmesi sağlanır. 

Ayrıca, sepet yönetimi sayesinde kampanya birleştirme ve otomatik promosyon önerileri sunduğundan işletmeler müşterilerini daha fazla ürün satın almaya teşvik edebilir ve satışlarını maksimize edebilir. 

Online sepet oluştururken kampanya önerileri ile birlikle risk limitlerine göre güvenli satış sağlanır. Müşteri memnuniyeti ve sadakati ön plana koyulur, satış hedefleri ulaşabilir hale gelir. 

Sonuç olarak, remarketing veya yeniden pazarlama, işletmelerin görünürlüğünü ve satış oranlarını artırma potansiyeline sahip güçlü bir araç olarak karşımıza çıkıyor.  

İşletme ve markaların web sayfalarını ziyaret etmiş kullanıcı kitlesi izlenip hedef gruplara veya geri dönen müşterilere göre uygun planlamaların yapılmasında veri analiz araçları da önemli rol oynuyor. 

Veri analitiğinden yararlanan satış gücü otomasyonu araçlarıyla da hedef müşteri kitlelerine yönelik özel kampanyalar yürütülmesi mümkün olurken işletmeler satışlarını artırma imkânına sahip oluyor.  


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OCTAPULL

OCTAPULL

© 2024 Octapull | All rights reserved.